ژل و پالپ آلوئه ورا

جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند. عباسی، س.، محمدی، س.، رحیمی، س.، 1390. جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند. تولید شیر خیلی کاهش یافته، باکتریها در شیر حضور دارند و شیر حاوی لخته، فیبرین یا ترشحات سرمی میباشد (15). شناسایی مشکلات پستان برای دامداران و دامپزشکان نه تنها از جنبه سلامتی دام بلکه از لحاظ کیفیت شیر و میزان تولید حائز اهمیت است. این تصور که تمام افراد با انجام فرم دهی لب نتیجه خوبی خواهند داشت کاملا اشتباه است، در بسیاری از افراد، نتیجه بزرگ کردن لب همیشه خوب و راضی کننده نخواهد بود، به این دلیل که این افراد خود یا لب های حجیم دارند و یا عدم تقارن آنها مربوط به لب ها نمی باشد، به همین دلیل پزشک پس از معاینه به شما خواهد گفت که تزریق ژل لب در مورد شما توصیه می شود یا خیر؟ داروهای شیمیایی باوجود فوایدی که دارند و قادرند درد و علائم بیماری ها را تسکین دهند، عوارض جانبی نیز به دنبال دارند و برخی از این عوارض می تواند جان مصرف کنندگان را به خطر بیندازد. رویال ژل ممکن است برخی از عوارض جنبی مرتبط با برخی از درمان های سرطان را کاهش دهد.

مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کمخونی همولیتیک تجربی در موشهای بالغ انجام شد. تفاوت مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی در روش الکتروفورز و بررسی همزمان درجات مختلف ورم پستان تحت بالینی و بالینی که به صورت طبیعی در گلههای شیری رخ داده است، میباشد. 3- گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با شدت سه مثبت 4-گاوهایی که لخته یا تغییرات در شیر وجود داشت ولی فاقد علائم التهاب پستان بودند (بالینی تحت حاد). ورم پستان، به التهاب غده پستانی بدون توجه به علت آن اطلاق و با تغییرات فیزیکی، شیمیایی و معمولاً میکروبی شیر و همچنین تغییرات حاصل از بیماری در بافت غده پستانی مشخص می­شود. 5- گاوهایی که علاوه بر وجود تغییرات در شیر دارای علائم واضح التهاب بافت پستانی بودند (بالینی حاد). نمونههایی که نتیجه آزمایش آنها دو مثبت و سه مثبت بود و مواردی که مبتلا به ورم پستان بالینی تحت حادّ و حادّ بودند، در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

مقدار متوسط تولید این گلهها 29 لیتر در روز و سن آنها 2 تا 5 سال و متوسط دفعات زایش سه شکم بود. تولید ژل رویال تازه ممکن است مادهای ژل مانند ایجاد کند، اما انواع دیگر ژل به صورت یخزده خشک میشوند. به دلیل خواص بی شماری که ژل رویال دارد افراد در مصرف آن زیاده روی نکنند زیرا سبب بروز اسهال، حالت تهوع و تحرکات شدید پوستی می شود. RNA) که در انتهای ‘5 دارای پروتئین متصل به ژنوم (VPg) و در انتهای ‘3 به صورت پلی­آدنینی (Poly A) می­باشند. اینترون برش یافته پس از خالص سازی با استفاده از کیت خالص سازی Enzyme Clean Up (Omega) توسط آنزیم T4DNA Ligase (BioLabs) به ناقل هضم شده متصل شد. همچنین از توالی نوکلئوتیدی اینترون دوم گیاه سیب زمینی که در ناقل pBin19-Gus-Intron همسانه­سازی شده بود (32) به عنوان جدا­کننده در ساختار تکرار معکوس استفاده شد. همسانه­سازی قطعات: جهت ساخت سازه تکرار معکوس، از ناقل pEPT8MCS2 که دارای جایگاه چندگانه همسانه سازی می­باشد استفاده شد. جهت ساخت سازه، ابتدا محصول تکثیر یافته اینترون و نیز پلاسمید pEPT8MCS2 با استفاده از آنزیمهای KpnIو SalI هضم شدند.

طراحی آغازگر­های رفت و برگشت برای ناحیه حفاظت شده در دو جهت سنس و آنتی سنس و بر اساس جایگاه آنزیمهای برشی (جدول 1) در نقشه ژنتیکی ناقل pEPT8MCS2 (34) (شکل1) انجام پذیرفت. سپس آزمونPCR با استفاده از آغازگرهای طراحی شده و کیتQ5 Hot start High-Fidelity DNA polymerase (شرکت New England Biolabs) روی DNA استخراج شده انجام شد. تکثیر رشته­های سنس و آنتی­سنس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده و نیز کیت یک مرحله­ای RT-PCR شرکت کیاژن انجام شد. برنامه دمایی آزمون PCR مطابق با دستورالعمل شرکت و به صورت 30 ثانیه واسرشت سازی اولیه در 98 درجه،30 چرخه دمایی شامل 10 ثانیه واسرشت سازی اولیه در 98 درجه، 20 ثانیه جهت اتصال آغازگرها در 58 درجه و 30 ثانیه جهت گسترش توالی در 72 درجه و در نهایت 2 دقیقه جهت گسترش نهایی در 72 درجه سانتی­گراد اعمال شد. گاوهای مورد مطالعه از نظر ضربان قلب، درجه حرارت بدن، تعداد تنفس و چگونگی صدای تنفسی و وضعیت دستگاه گوارش و تناسلی مورد معاینه قرار گرفته همگی طبیعی بودند. ظرف را از روی حرارت بردارید و بگذارید تا به آرامی خنک شود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافتکننده سرم فیزیولوژی (دوز 1/0 میلیلیتر به روش داخل صفاقی)؛ گروه کنترل شم، دریافتکننده فنیل هیدرازین (دوز 6 میلیگرم بر 100 گرم به روش داخل صفاقی)؛ گروه فنیلهیدرازین همراه با ویتامین C (دوز 250 میلیگرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی) و ژل رویال (دوز 100 میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه دریافتکننده ژل رویال همراه با ویتامین C بودند.

دیدگاهتان را بنویسید