دفع سنگ کیسه صفرا (سنگ کبد) بدون عمل جراحی

او نام عنصر تازه کشف شده را بهخاطر نام سیاره اورانوس (نامی برگرفته از ایزد آسمان در یونان باستان)، که هشت سال قبل توسط ویلیام هرشل کشف شده بود، اورانیوم نامید. البته الماس سیاه دیگری نیز با نام اورلو Black Orlov نیز با وزن 67.5 قیراط وجود دارد که گفته شده در قرن 19هم توسط یک پسر جوان از چشم یک بت به عنوان خدای هندو (برهما) درآورده است که پس از آن تمام راهبان وی را نفرین کردند ولی درنهایت این شخص پولدار و خوشبخت زندگی خود را ادامه داد!

بر باور ما مردم ایران تولید کننده اصلی سنگ پا در کشورمان شهر قزوین است، اما باید بدانید که این باور اشتباه است و بزرگترین قطب تولید کننده سنگ پا در ایران، استان کردستان است، همچنین در شهر قروه که در همین استان واقع است نیز معادن بسیاری وجود دارد که یکی از محصولات آنها سنگ پا است. وضع چنان وخیم شد که دران سوی در یای آمو هـــمهُ شهر ها ودهات از انسان پاک گردید واین امر اسکندر را مجبور ساخت تا یک تعداد زیــــاد مردم را از سرزمین های دور واطرا ف جبراً کـــوچ داده ودرین مناطق جابجا نماید.

حادثهُ که موجــــــــب افتخار وشهرت این پاد شاه گردید عبارت ار ظهور ( زرتشترســــــپنتـان) ویا طبق منابع جــــــدید « زرتشت» ، مؤسس دین زرتشتی بود کـــــه در زمان سلطنت این پادشاه بوقوع پیوســـت. ولئ این مطلب را باید خاطر نشان ساخت که آخرین پاد شاه آریانا « بسوس» بود که با سکندر مقدونی جنگید ودر راه دفـــاع از تمــــــامیت ارضی کشور جان خود را فدا کرد وسر زمین آریانا (افغا نستان قدیـــــم ) بدست یونانی ها افتاد. نام این دختر« رخشانه » یا« روخانه» ویا« روشانه» بـــــود که در منابع یونانی بنام « رکسانا» ثبت شده است.

کاوی نیز در منابع مختلف تغیر شکل جزئی نموده و شکل کـــــاوه، کاویانی، کیان وکیانی را بخود گرفته است. عضو گلابی شکل کیسه صفرا، حدود 2 تا 3 اینچ درازا دارد و در بالای شکم در کنار کبد قرار دارد. در این مرحله فیروزه ای که بر سر میله چسبیده است را با استفاده از چرخ تراش صاف می کنند و شکل مورد نظر به صورت منظم، صاف، بدون زواید و زاویه های اضافی در می آید. او در اطاق مجاور محل کارش چند پیل را به لوله ای که دارای برادهء آهن بود به یک زنگ اخبار الکتریکی وصل کرد و مشاهده نمود هنگامی که بوبین کار نمی کند جریان از مدار زنگ نمی گذرد ولی موقعی که بوبین کار می کند زنگ هم بصدا درمی آید.

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. نام سنگ اوپال از واژه ای سانسکریت اقتباس شده و به نوعی از سنگ های طبیعی و قیمتی اطلاق می گردد که امروزه در حوزه زیبایی شناسی مورد توجهات فراوان قرار گرفته است. ولی اسکندر عاشق دختر اوکسارنس گردید، زیرا این دختر بسیار زیبا بوده واسکندر هرگز چنین زیبایی را ندیده بود. از همین رو است که زبان شناسان بدین باور اند که زبان نورستانی آمیزه یی از تمامی زبان های بومی و حتا زبان های مهاجمین به این سرزمین است.

2- آذرين بيروني: سنگ هاي هستند كه بر اثر سرد شدن مواد مذاب در خارج از زمين بوجود مي آيند چون اين مواد مذاب توسط آتشفشان از زمين خارج مي شوند به اين سنگ ها آتشفشاني نيز مي گويند. زر تشت در آ غاز کار ویست اسپه وملــــــــکهُ آریانا « هوتاوســـــــــا» را پیرو دین خود ساخت وسپــــــس پسرپادشاه « سپنیتوداتا» که همــــــان اسفند یار میباشد و برادر پادشاه یعـــنی «زری واری» که در منابع جدید بنام « زریـــــــر» خوانده شده ، پیرو دین زر تشت گر دید ند.

نام این پادشاه در بعضی منابع « لهراسپه» و« لهراسپ» نیز ذکر شده است. آثار و شواهد این خط در افغانستان موجود است کـــــــه میتوان از کتیبه های « خوات وردک» ، « بیماران درونته» ، « هدهُ جـــــلال آباد» وبگرام نام برد. به غیر از کشورهائی که نام بردیم، ژاپن ،اندونزی، گوآتمالا و آمریکا هم از دیگر کشورهای مطرح در استخراج اوپالهای مرغوب هستند. درین جنــگها اسکندر وسردار دیگر وی بنام بتلیموس نیز زخمی گردیدند. بعد از کی کائوس شخصی دیگری از همین خاندان بنام کاوی سیاورشان ( کی سیاوش) و سپــــــــس پسر همین شخص یعنی کاوی هوسراوا (کی خسرو) به سلطنت رسیده اســت .

بلور الماس در عمق نسبتا”چندان زمین یعنی 80کیلومتری ویا بیشتر ودر درجه حرارت 1100الی1300درجه سانتی گراد تحت فشار بسیار چندان قشر سنگهای انباشته شده به وجود میآید. بعد از اورت اسپه پسرش ویست اسپه که در نوشته های جدید بنام گشتاسپه ویا گشتاسپ یاد میشود، به تخت سلطنت آریانا نشست. سکندر مقدونی که در تاریخ او را بنام « اسکندر کبیر» نیز یاد میکنند، بر خلاف امید وانتظارش با مقاومت مسلح مردم افغانستان مواجه شد. او در ولا یات شرقی افغانستان نیز با مقاومت سرسختانهُ مردم مواجه شد. در زمان های قبل از اســـلام در ولا یات جنوب هندوکش زبان « پراکریت گندهاری» برسم الخط های سانسکریت و برهمی (شارادا) نیز رواج داشت.

دولــت هخامنشی رسم الخط آرامی را در قرن ششم قبل از میلاد به افغانستـان آورد که این خود عامل تازهُ انکشاف در تمدن افغانستان باستان گردید. واضـــح است که این همه رسم الخط ها در تمدن وفرهنک افغانستان باستان نقــــش زیاد داشت. او شخصی بود که به آبادی زیاد علاقه داشت. از آنجا که رنگ یک خصوصیات اصلی است که سنگ توپاز براساس آن ارزیابی میشود، این سنگ قیمتی معمولاً باید طوری برش داده شود که رنگ آن به حداکثر برسد. او به گونهای نمایانگر یک نظام فاسد اجتماعی است که به جای «اصلاح» به «از بین بردن معلولها» میپردازند و این خود نمایانگر این واقعیت است که عملکرد نظامهای فاسد بر سرنوشت افراد تاثیر میگذارد، به طوری که در این رمان تنها کسی که به زندگی خود ادامه میدهد، بلقیس (تنها کسی که خیانت میکند) است.

و این تنها خطری بود که سرزمین باختر( افغانستان باستان) با آن مواجه بود. در افغانستان از خط میخی تا هنوز شواهد بدست نیامده، ولی کتیبه های دیگری وجود دارد که زبان آن معلوم نیست وهویت خـــط آن تا هنوز تعین نگر دیده است. باورود نسطوری های مسیحی ، خط سریانی نیز در شمال غرب افغانستان مروج گردید. حملات نوبتی ونیرومند سوارکاران چادرنشین آسیای مرکـــــزی در طول قرن های زیاد، دولت باختری افغانستان قدیم را متزلزل ساخــــــــته واز نظر سیاسی ضعیف شده رفت تا جایکه مرکــــــــزیت ازمیـــان رفتـه ومملکت به شهزاده نشین های متعدد تقسیم گردید. گرچه نیرو های مسلح او در جنگ های دفاعی و قیام های متعدد مر دم افغانستان در طــول چهار سال خسته شده وتلفات زیاد داده بود، ولی باز هم موصوف توانست از دریای سند گذشته و در کنار دریای جیلم پاد شاه پنـــــــجاب را مغلوب نماید.

از در یای سند گذشته و پا به سر زمین هند گذاشــت. چرایی نامیدن سنگ پا را اینطور گفته میشود که سنگ پا وسیلهای برای زدودن لایههای مردهی پوست پاشنه پا است. هیچ تضمینی برای موثر بودن روش های پیشگیری وجود ندارد، اما این روش ها می توانند خطر ابتلای شما را کاهش دهند. کاهش وزن زیاد در زمان کوتاه هم منجر به تشکیل سنگ کیسه صفرا میشود. کیسه صفرا یک اندام قابل تجزیه است. این کیسه سبز رنگ است و شاید فقط کمی از یک گردو بزرگتر باشد. بعدها این نسخه ها از طرف « اسکندر مقدونـــــی» از بین برده شد.

دیدگاهتان را بنویسید