حَجَرُ الْأسْوَدْ چیست + هرآنچه که براین سنگ بهشتی گذشته است

ازخاصان ومخلصان حضرت شیخ آمدند خون مبارک ایشان را جمع کرده درهمان جا که افتاده بودند دفن کرده بالای خون مبارک او گنبد اعمار نمودند وجسد مبارک شان بالای سر حضرت میر محمد فاضل علیه الرحمه جد مادری ایشان که شرح آن فوقا تذکار گردید به تاریخ پنج شنبه ماه ربیع الاول سنه یازده صدو پنجاه ویک به خاک سپرده شد. درعقب آن علاقه اودخیل(هودخیل) میباشد. اکثراٌ آنها تا مدت وبعضی ایشان تا سیصد سال فیض آنها ظهور داشته میباشد واز حضرت شیخ هیچ ساعتی نبود که کرامتی وخرق عادتی سر نمی زد.

که بعد ازسپری شدن مدت یکنیم سال درکابل آوازه شد که لشکر عظیم وجماعه پرخطری ازجانب مملکت ایران به سرکردگی نادرشاه افشار ازهرات گذشته وبه قندهار آمده وازقندهار عازم کابل هستند مردمان کابل همه به ترس ولرزان هرکسی هرطرف فراراختیار کرده ؛ معتقدان ومخلصان نزد حضرت شیخ آمدند عرض نمودند که کدام جانب برویم ؟ زن آن چنان کرده به فضل وعنایت الهی مدت ها ازآن آرد به مصرف رسانیده روز درخاطرش گذشت که سراو را بکشایم وببینم که چه اسرار است وچه مقدار آرد مانده. چون این حکومت تقریبا بشکل مستطیل افتاده است ازین رو بی بی مهروکه تقریباٌ دروسط قریه جات مربوطهء آن واقع میباشد مرکز حکومت محلی قرارگرفته است.

همان بود که با عیال واطفال خودهم وداع کرده همه آنها به حالت گریان ونالان والوداع گویان جانب بالاحصار حرکت کردند وحضرت شیخ به همراه دونفر مخلص ومریدان با اخلاص درخانقاه میبودند وآنچه ازتصانیف به معه اسباب وکتاب ها وغیره با خود نگه داشتند، چون لشکر نادرشاه افشار اطراف واکناف را گرفتند درپایمنار نیز یک فوج رسید که هیچکسی از اهالی را درآن قریه ندیدند . چون خاک آن مثبت وعلاوتا ازطرف دهاقین خوب تربیه میشود حاصلات زراعتی آن خیلی خوب بوده گندم، جو ، جواری، باقلی، مشنگ، رشقه ، شبدر ، برنج ، خربوزه ، وازسبزیجات پیاز، پالک ، سیر ، گندنه ، کاهو ، کچالو ، بادنجان رومی وسوسنی، کرم ، کدو، شلغم ، لبلبو ، خیار وغیره بصورت فراوان زرع میشود ، وحاصلات زمینی آن درحصص ده سبز بیشتر تربوز وخربوزه متنوع ازقبیل گرمه ، سرده ، سبز مغز، طلاقابل وترکستانی میباشد که دهاقین به تربیه آن دانسته هزارها جریب زمین را کشت وزراعت میکنند.

آب وهوا: چون وادی وسعت کافی دارد لهذا اقلیمش آفتابی بوده هوایش معتدل است. بزرگترین و کهن ترین نقش برجسته ساسانی مربوط به پیروزی اردشیر اول بر اردوان چهارم در تنگاب فیروز آباد است. قدیمی ترین گزارشها در مورد خواص درمانی گوهرها به هزاره 4 پیش از میلاد باز می گردد. تعرض شورویها در سال ۱۹۸۴ علیه پنجشیر بزرگترین عملیاتی است که شورویها از آغاز جنگ تا آن زمان اجرا کرده بودند. روزی عزم زیارت بزرگان روحانی وجسمانی کوهستان وترکستان را به خاطر گذرانیده ازپایمنار برآمده روانه آنولایت شدم دراثنای راه اتفاقا گذرم به طرف قطب زمان وغوث آوان سردار جوان مردان خورشید فلک ایقان حضرت شیخ میرمحمد زیور الدین قدس سره افتاد که مبارک پابرهنه درپایمنار درشکار مشغولند ؛ دام گسترانیده وگنجشک ها را صید میکنند؛ ازدور مرادیده صدا کردندکه خواجه صاحب اینجا بیایید.

محمد سعید به مجرد شنیدن این خبرودیدن بدن پاره پاره پسر وسپردنه آن خاک بسر برهنه یخن پاره به خدمت حضرت شیخ رفته فریاد و واویلا نموده میگفتکه فرزند مرا هلاک کردی دست من دردامن تو فردای قیامت. ودیگر ازکرامات آن شیخ بزرگوار این است: محمد سعید نام مردی بود از ده یحیی ازمخلصان ایشان پسری داشت محمد امین نام ؛ پدر مذکور که نهایت پیر وضعیف وناتوان شده بود ؛ پسر او به انتها درجه تا خلف برآمده بود که ساعتی ازآزار مادر وپدر ودیگر خلق الله فارغ نبود. هردوسوال من به اجابت مقرون گردید که به استماع این خبر اهالی پایمنار ودیگر اطراف آن جمله مرده گان خود را درآنجا مدفون مینمودند که تاکنون همین رواج باقی مانده ودیگر خوارق ایشان ایکه حضرت معرفت پناه حقایق آگاه حضرت خواجه عبدالصمد کاگانی که مسکن ومرقد آبا واجداد شان درپایمنار است دررساله خود آورده است که دریک زمانی من درطلب پیر کامل ودریافت مردم صاحب دل نعره هل من مزید میزدم وآنچه درواردات ومکاشفات سیر می نمودم تسلی حاصل نمیشد.

گفت: یک اندازه گندم ازراه خوشه چینی بدست آورده ام گفت: آن را آسیاب نموده وبه جائیکه نگاه میداری پس ازخواندن بسم الله الرحمن الرحیم انداز ودرآنرا به بند. در آوریل 2012 EFRC با ادغام 106 میلیون دلار کانادا موافقت کرد که تمام دارایی ها و عملیات Denison Mines ایالات متحده ، از جمله آسیاب White Mesa را تصاحب کند. بدنه سنگ پا برقی را نیز میتوان با دستمال پاک کرد.

شما همچنین می توانید آن را مستقیماً روی سالاد بریزید و یا به سس سالاد مورد علاقه خود اضافه کنید. این منطقه وسیع بطور مجموعی دارای 22 قریه وتخمین 4020 خانه بوده نظر بوسعت آن یک حکومت درجه 3 را بنام حکومت ده سبز تشکیل داده و مستقیماٌ بمرکز ولایت کابل مربوط میباشد . 4. سلسله کوه صافی یا کوه ده سبز که استقامت شمال جنوب را تعقیب وبطول 28 کیلومتر چهارقله را تشکیل میدهد که سه قله آن بنام های کوه صافی ویکی بنام کوه دیکچه موسوم است وقله ای که درراس شرق جنوبی این قصبه مباشد ارتفاع آن 3200 متر است وقله های دیگر آن به ریزه کوهستان مربوط است.

3. درحصهء که دوشق میشود درشرق جنوبی آن یک وادی گک نشیب وفراز دار را تشکیل میدهد که دربین آن علاقهء تره خیل واقع است. علاوه بر جلوه نما،سنگ رویه کابینت هم استفاده میشود که در سهولت استفاده و ایجاد نمای بسیار شیک و امروزی کاملا تاثیرگذار است. کانفرون که در درمان عفونت ادراری در زنان و مردان بسیار موثر است، یک داروی کاملا گیاهی از ترکیب گیاه سنتاریوم، ریشه انجدان و برگ رزماری می باشد که برای پیشگیری و درمان سنگ کلیه انتخاب بسیار مناسبی می باشد. یک قسمت عمدهء آن را چمن ها تشکیل داده است واراضی مزروعی آن تاحدیکه چمن ها دوام میکند درکنار چمن ها واقع است، این اراضی نیز درسابق چمن زار بوده ولی رفته رفته ذریعه دهاقین بزمین مزروعی تبدیل شده وفعلاٌ خیلی مثبت وحاصل خیز است، واقسام اراضی که دردامنهء کوه ده سبز واقع میباشد گرچه مانند زمین های علاقه قابل بای ، وزیر آباد وکلوله پشته حاصل خیز نیست اما طبقات متموج وگل ضخیم را دارا است.

این وضعیت می تواند مربوط به ایجاد اسکار (جای زخم) یا التهاب ناشی از عبور سنگ کلیه از آن باشد. و یا با برداشتن بخشی از صفرا می توان سنگ را خارج کرد که در این روش یک جای زخم روی بدن بیمار باقی می ماند. تفصیل احوالات واردات حقایق حضرت شیخ سعد الدین را که به همه معلوم است به کتاب نشئت القدس که ازتصنیفات خود شان است معلومات خواهند کرد که همه ازبرکت فیوضات وتوجه حضرت میر محمد زیورالدین است، وهم دیگر کرامت شیخ است که بیوه زنی ازتنگی احوال خود گله ونزد ایشان نالید فرمود: که الحال چه داری ؟

در این مورد از اندوسکوپی که یک لوله باریک و منعطف میباشد و یک دوربین به سر آن متصل است، استفاده میشود. کرفس حاوی آنتیاکسیدان و ترکیبات شناخته شده برای افزایش تولید ادرار است، اضافه کردن کرفس به وعدههای غذایی به طور منظم میتواند علاوه بر اینکه خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش دهد، به بهبود علائم آن نیز کمک کند. علاوه بر این زمرد میتواند در درمان سریع سوختگی ها و یا کاهش درد و درمان ورم مفاصل هم کمک نماید و به عنوان یک التیام بخش از این سنگ یاد میشود.

دیدگاهتان را بنویسید