حقایق تمام و کمال درباره “حجر الاسود” کعبه!

تالک معمولا به رنگ سبز، سفید، خاکستري، قهوه اي و بی رنگ مشاهده می شود. به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، اتاق تجارت و سرمایهگذاری میافزاید که اگر مشکل برق کارخانههای پروسس سنگ تالک برطرف شود، میزان صادرات سنگ تالک افزایش مییابد. داروهای کلسترول – برخی از داروهای کاهنده کلسترول میزان کلسترول را در صفرا افزایش می دهند که ممکن است شانس ابتلا به سنگ کلسترول را افزایش دهد. برای آزمایش و تشخیص الماس اصل از بدل چندین راه وجود دارد که در خانه هم میتوانید انجام دهید. دیگر فواید استفاده از سنگ پا این است که چرک پا را تمیز می کند و در نتیجه خستگی و کوفتگی پا برطرف می شود همچنین برای برخی انواع سردرد و اکثر بیماری های مغزی بسیار سودمند است، به خاطر اینکه ماده را از قسمت های بالا تر به سمت قسمت های پایین بدن می کشاند و اگر سنگ پا ، خشن تر باشد ، جذب ماده زیاد تر است؛ سنگ پا باید خشن و متخلخل باشد و کف پا و پاشنه پا را با آن بمالند.

این گیاه به عنوان یک درمان طبیعی سنتی برای سنگهای صفراوی و همچنین سمزدایی کبد به طور گستردهای استفاده میشود. برای کاهش درد پزشک در مورد گزینههای بیهوشی ملایم (با آرامبخش)، بیهوشی موضعی (بیحسکردن اندام در عین حال هوشیار ماندن بیمار) و بیهوشی عمومی با بیمار صحبت میکند. کشور افغانستان از معدود کشورهایی است که محصور در کوهستانها و خشکیها است. انجام این کار از طریق فرایندهای شیمیائی و مهندسی نسبتا ساده ای امکان پذیر است. از جانب دیگر انگلیسها عملا ً به این نتیجه رسیدند که اشغال و حفظ افغانستان از طریق نظامــی و استعمال نیرو امکان پذیر نمیباشد، پس آنها به د یپلوماســـی مــــتوصل شدند.

این شخص سیلو کوس را مـــــجبور نمود که از سواحل هند بر گردد و هم در عوض پنجصد راس فیل تمـــام ایالات افغانستان را که در جنوب کوه های هندوکش قرار داشت ، از زمام دار یونانی گرفت. این شخص مؤسس دولت یونان وباختــــــری در افغانستان قدیم میباشد. او نــیروی شکست ناپذیز مردم سلحشور و وطن دوست افغانستان را نادیده گرفــت، برای تحکیم سلطنت خود بادشمن شکست خورده و معروض به نابودی کنارآمد،شرایط کمرشکن انگلسها را پذیرفت و سرزمینهای ازدست رفته را سخاوتمندانه در اختیار دشمن قرارداد. موصوف برای دست یابی به این دوهدف تلاش بسیار نموده و برای تطبیق آن تا سرحد استبداد به پیشرفت.

ولی هجرت توأم با مها جرت چنین نتیجهُ وحشتناک نداشت وگاهــــی هم در تکامل و انکشاف کشور مساعدت نموده است. ولی چنین نشد، زیرا امیر دوهدف را در برابر خود قرار داده بود: اولا ً از بین بردن رقیب احتمالی و تـــــــکیه زدن بر تخت سطلنت افغانستان و ثانیا ً استحکام سلطنت خود. کانشـــکا در شمال غرب کشور، دولت اشکانی ودر شمال شرق کشور ترکســــــــــتان چینی ( کاشغر، یارکند، ختن) را فتح نمود. دامنهُ این دولت بجانب شرق تا سنــــد کشــــیده میشد. به این صــــورت بــار دیگر یکی از مشخصات تاریخی افغانستان جلوه گر گردید و آن اینکــــه اغـــلب دولت های افغانستان در مسیر تاریخ ، آنقدر به هندستان لغزیده که بالاخــره در پهنای آن محیط مفقود شده اند.

در مواد غذایی با سدیم پایین این مقدار ۵ درصد یا کمتر است و ۲۰ درصد یا بیشتر به معنی سدیم بالا باشد. از نگاه معنوی او شخص بدبین بود .این بدان معنی است که او فکر میکرد که همهُ مردم غرق در ریا و تذویر میباشند و به هیچ کس اعتماد نباید کرد. این بدان معنی است که شما در طول عمل به خواب خواهید رفت. در طول روز به آب ،مقداری آبلیمو اضافه کنید و بخورید. به این ترتیب که در یک ساعت اول دما باید تدریجا و بسیار آرام بالا برود و طوری زمان بندی شود تا در طول یک ساعت، دمای مرکز کوره به ۴۵۰ تا ۵۰۰ درجه برسد و به مدت یک ساعت این دما بدون کم و زیاد شدن حفظ شود (یک ساعت دوم).

در مورد خرید سنگ های قیمتی که مهره مار نیز در رده اول این سنگ ها قرار دارد پشتیبانی محصول توسط فروشنده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به اثر فشار اشـــــــکانـی ها و اسکایی ها هیلو کلس پاد شاه یونان وباختری مجبور شد تا پایتخت قــد یمی یعــنی بلخ را رها نموده ، به جنوب هندو کش انتفال وشهر کاپیســــــا را پایتخت جدید افغانستان تعین نمود. امیر عبدالرحمن خان تشکیلات زمان سلطنت امیر شیر علی خان را ناقص قلمداد نموده و به شیوهُ خاص خود به تشکیل مقامات دولتی اقـــدام نمود.

ازجملهُ یونانی های مقیم در افغانستان سه خانوادهُ یونانی در افغانستان باستان سلطنت های یونان ویاختری را تشکیل داد که عبارت اند از: خانوادهُ دیودوت، خانوادهُ ایو تیدم و خانوادهُ ایو کراتید. بالا خره یکی از همین والیان یونانی بود که از منازعــات شــــــام ومصر استفاده کرده ، در سال (250 قبل از میلاد) اســـــتقلال افغانستان را اعلام نمود. توجه داشته باشید که فقط اگر سنگ توپاز شما خیلی گرانقیمت و نادر است یا میخواهید حلقه عروسی شما باشد، از پلاتین استفاده کنید.

با استفاده از آن پوست مرده در منافذ سنگ پر می شود، بنابراین باید بعد از استفاده سنگ را تمیز کنید. باید بدانید که فیروزه عجمی گرد و درشت است و رنگ خالص آن ( آبی سیر) به عنوان گران قیمتترین نوع فیروزه برای ساخت انگشتر استفاده میشود. دیو دوت دوم ( 245ـ 230 قبل از میلاد) همهُ تلاش های خود را برای استحکام استقلال افغانستان بکار برد. با پایان یافتن ســلطنت دیودوت دوم سلطنت خانوادهُ دیو دوت هم به پایان رسید. دیو دوت اول که والی باختر وسغدیانه بود استقلال دولــــت یونان وباختری را اعلام کرد. دمتریوس پسر او تیدم بود.

او از ساختن کله منار ها هم روگردان نبود، چــــنانچه در صفـــــــحهُ(39) تاج التواریخ به این مطلب نیز اشاره نموده است. با گــــذشت زمان رئیس قبیلهُ کوشانی همهُ رؤسای قبایل را تابع خود نموده ودر نتیجه دولت کوشانی را تشکیل داد. مقتدر ترین پادشاه کوشانی افغانستان « کانشکا» بود که بین ســـال های 120 تا 160 میلادی سلـــطنت کر ده است. اولین پاد شاه مقتدر کوشانی « کجولا کدفزس» بود که از کوه های هندوکش عبور نموده ودر سال (40 میلادی) پارتی ها (پهلوها) را سقوط داده و کابلستان را تســخیر کــرد.

آخرین پاد شاه کو شانی در سال 220 میلادی در هند از بین رفت و جای این پاد شاهی مقتدر را در افغانستان، حکومت های کوچک محــــلی در شـــمال وجنـــوب هنـــدوکش گـــرفت. ولی دران جا کدام پیروزی را بدســــــت نیاورد، زیرا درین وقت سلطنت مقتدر خاندان موریا ، تحت رهبری « چندرا گوپتا موریا» تشکیل گردیده بود. از همین وقت راه دخول دین بودایی و مبلغین بودایی در افغانســـتان بـاز شــــد و بعد ها نصف کشور را فراگرفت. علاوه بر اینها، مسئولین امر اظهاراتی مبنی بر تأیید یا تکذیب حضور الماس در استان سیستان و بلوچستان داشته­اند که به سطح مطبوعات هم کشیده شده است؛ تا جایی که آقای طوسی که در حرفه سنگ­های قیمتی و نیمه قیمتی در شهر مشهد فعالیت دارد و در سال­های گذشته بعنوان مشاور رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری وقت فعالیت می­کرد، همراه با نمونه­ای از کانی الماس به وزن تقریبی دو قیراط از نوع اورالی به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مراجعه نمود و اظهار داشت که این نمونه را از دبیری در مدارس زاهدان گرفته ولی برای ثبت محدوده اقدامی صورت نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید